• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

“น้อมนำคำพ่อสอน สานต่อที่พ่อทำ” ตอน “เยาวชนภูเก็ตตงห่อ ทำตามคำพ่อสอน” ภายในงานมีกิจกรรมสร้างสรรค์จากเยาวชนเพื่อเรียนรู้พระบรมราโชวาท ร.9 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

15 กันยายน 2560 โรงเรียนกะทู้วิทยาส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานในหัวข้อ “น้อมนำคำพ่อสอน สานต่อที่พ่อทำ” ตอน “เยาวชนภูเก็ตตงห่อ ทำตามคำพ่อสอน” ภายในงานมีกิจกรรมสร้างสรรค์จากเยาวชนเพื่อเรียนรู้พระบรมราโชวาท ร.9 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายในงานมีการสาธิตงานฝีมือ ทำมุก เพ้นท์บาติก ดอกไม้จันทน์ฝึกดีเจรายการวิทยุ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย หนังตะลุง มโนราห์ ชมภาพวาด ร.9 การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ เรียงความ วาดภาพ แสดงดนตรี และมอบรางวัลแก่เยาวชนที่ทำความดี และชนะการประกวดต่างๆ อีกด้วยโดยมีนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ 2560 จังหวัดภูเก็ต ณ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต

01 01 01 01 01 01 01

h-new

Prev Next Page:
โรงเรียนกะทู้วิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ 9 "

7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนกะทู้วิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ 9 "ยลตลาด ชิมอาหาร เล่าขานเรื่องในทู" 7-9 ก.ค.60 ณ บริเวณถนนวิชิตสงคราม หน้า สนง.เทศบาลเมืองกะทู้ โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จะแสดงให้ลูกหลานชาวในทูได้ศึกษาความรู้มีการจำลองวิถีเมืองแห่งแร่, หมู่บ้านเหมืองแร่กะทู้, นิทรรศการภาพถ่ายเก่าเล่าอดีตวิถีชีวิตวัฒนธรรมกะทู้, การถ่ายภาพย้อนยุค กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน การแสดงรำวง การแข่งขันร่อนแร่ รวมทั้งการสาธิตวิถีชีวิตพื้นบ้านในอดีต เช่น การละเล่นสะบ้า จำลองร้านกาแฟโบราณ สาธิตการอยู่ไฟ สาธิตการไหว้พระอิ่มบุญ การทำขนมพื้นบ้าน...

Read more

readmore

h-activity

Prev Next Page:

readmore

h-student

readmore


นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Kmail_logo

การพัฒนาโรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียง
ตัวอย่างการบริหารจัดการสถานศึกษา
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
สพม14
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หน่วยงานภายนอก

moe
obec
sesao14
logistics-supply-chain