• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

เปิดโลกสัมมาชีพ ไทยแลนด์ ๔.๐

16 ก.พ. 60 โรงเรียนกะทู้วิทยา นำนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกสัมมาชีพ ไทยแลนด์ ๔.๐ จัดโดยเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อแนะแนวทางการศึกษาสู่สัมมาชีพที่หลากหลายในสังคมปัจจุบัน สามารถวางแผนการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ตามความถนัดและสนใจอย่างเหมาะสม ณ อาคารยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน จังหวัดภูเก็ต

h-new

readmore

h-activity

Prev Next Page:

readmore

h-student

readmore

 ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Kmail_logo

การพัฒนาโรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียง
ตัวอย่างการบริหารจัดการสถานศึกษา
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
สพม14
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หน่วยงานภายนอก

moe
obec
sesao14
logistics-supply-chain