• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

รางวัลเหรียญทองศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66

6 ก.พ. 57 โรงเรียนกะทู้วิทยาร่วมแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 และการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ดังนี้
1. รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม. 1- ม.3 ผู้แข่งขัน
    - ด.ญ. ธัญชนก ยาทิพย์
    - ด.ญ. ปรีชญา รักเถาว์
    - ด.ญ. ศิริวาริญ รักสาร
ผู้ฝึกสอน นายเฉลิมพล มีดวง
    นางสาวสุภากาญจน์ รักษาวงศ์


2. รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออติสติก ม. 1-ม. 3 ผู้แข่งขัน
    - ด.ญ.ชฎาธาร ลีนันท์

ผู้ฝึกสอน นางสาวชวัลรัตน์ เมืองมูล


3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬารักบี้ฟุตบอลหญิง ประเภท 7 คน การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "ย่าโมเกมส์" จังหวัดนครราชสีมา คือ นางสาวกนกวรรณ แซ่ฉั่ว

h-new

Prev Next Page:
โรงเรียนกะทู้วิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ 9 "

7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนกะทู้วิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ 9 "ยลตลาด ชิมอาหาร เล่าขานเรื่องในทู" 7-9 ก.ค.60 ณ บริเวณถนนวิชิตสงคราม หน้า สนง.เทศบาลเมืองกะทู้ โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จะแสดงให้ลูกหลานชาวในทูได้ศึกษาความรู้มีการจำลองวิถีเมืองแห่งแร่, หมู่บ้านเหมืองแร่กะทู้, นิทรรศการภาพถ่ายเก่าเล่าอดีตวิถีชีวิตวัฒนธรรมกะทู้, การถ่ายภาพย้อนยุค กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน การแสดงรำวง การแข่งขันร่อนแร่ รวมทั้งการสาธิตวิถีชีวิตพื้นบ้านในอดีต เช่น การละเล่นสะบ้า จำลองร้านกาแฟโบราณ สาธิตการอยู่ไฟ สาธิตการไหว้พระอิ่มบุญ การทำขนมพื้นบ้าน...

Read more

readmore

h-activity

Prev Next Page:

readmore

h-student

readmore


นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Kmail_logo

การพัฒนาโรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียง
ตัวอย่างการบริหารจัดการสถานศึกษา
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
สพม14
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หน่วยงานภายนอก

moe
obec
sesao14
logistics-supply-chain