• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

โครงการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ร่วมใจต่อต้านการค้ามนุษย์

วันที่ 27 ม.ค. 2560 นักเรียนโรงเรียนกะทู้วิทยา จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ร่วมใจต่อต้านการค้ามนุษย์ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของภัยจากการค้ามนุษย์ ส่งเสริมการใช้ทักษะชีวิตให้ห่างไกลไม่ตกเป็นเหยื่อในกระบวนการค้ามนุษย์ ณ ห้องสุพิชฌาย์ซิตี้ โฮเทล

h-new

readmore

h-activity

Prev Next Page:

readmore

h-student

readmore

 ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Kmail_logo

การพัฒนาโรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียง
ตัวอย่างการบริหารจัดการสถานศึกษา
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
สพม14
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หน่วยงานภายนอก

moe
obec
sesao14
logistics-supply-chain