• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

ค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนกะทู้วิทยาจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาติฐานเศรษฐกิจพอเพียง ดาราศาสตร์ ดูดาว ดูนก พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ศึกษาพื้นที่ชุ่มน้ำ กิจกรรมจรวดขวดน้ำ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

h-new

readmore

h-activity

Prev Next Page:

readmore

h-student

readmore

 ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Kmail_logo

การพัฒนาโรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียง
ตัวอย่างการบริหารจัดการสถานศึกษา
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
สพม14
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หน่วยงานภายนอก

moe
obec
sesao14
logistics-supply-chain