• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

โครงการอบรมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน

18-20 พ.ย. 59 ตัวแทนนักเรียนเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการอบรมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (DJ TEEN) ภาคใต้ รุ่นที่ 1 จัดโดยบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ภููเก็ต ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

h-new

readmore

h-activity

Prev Next Page:

readmore

h-student

readmore

 ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Kmail_logo

การพัฒนาโรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียง
ตัวอย่างการบริหารจัดการสถานศึกษา
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
สพม14
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หน่วยงานภายนอก

moe
obec
sesao14
logistics-supply-chain