• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ระดับภาคใต้ 5-7 กันยายน 2559

โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ระดับภาคใต้ 5-7 กันยายน 2559 ศรร.กะทู้วิทยา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาระดับภาคใต้ ผู้บริหาร คณะครูจาก 14 จังหวัดภาคใต้เข้าร่วม นำทีมวิทยากรโดย ผอ.มนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา ณ โรงแรม ID Residences จังหวัดภูเก็ต

h-new

readmore

h-activity

Prev Next Page:

readmore

h-student

readmore

 ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Kmail_logo

การพัฒนาโรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียง
ตัวอย่างการบริหารจัดการสถานศึกษา
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
สพม14
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หน่วยงานภายนอก

moe
obec
sesao14
logistics-supply-chain