• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

กิจกรรม DJ TEEN PHUKET

24 ส.ค. 59 งานประชาสัมพันธ์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (DJ TEEN ) เพื่อเกิดพื้นที่สร้างสรรค์ทางความคิดของเด็กและยาวชนในการสื่อสารกับชุมชนและเกิดกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมอันเป็นสื่อกลางในการสื่อสารเพื่อรณรงค์ให้ความรู้ ปรับทัศนคติพ่อแม่ ผู้ปกครอง นักเรียนที่เข้าร่วมได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย "นักจัดรายการวิทยุรุ่นเยาว์" จัดโดยบ้านเด็กแลครอบครัวจังหวัดภูเก็ต สังกัดกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน ณ โรงเรียนวิทยาสาธิต

1 1 1 1111111111111111111

h-new

readmore

h-activity

Prev Next Page:

readmore

h-student

readmore

 ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Kmail_logo

การพัฒนาโรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียง
ตัวอย่างการบริหารจัดการสถานศึกษา
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
สพม14
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หน่วยงานภายนอก

moe
obec
sesao14
logistics-supply-chain