• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาสภานักเรียน

5-6 ส.ค. 59 สภานักเรียนโรงเรียนกะทู้วิทยา นำโดย นายไชยพงศ์ เจิมสวัสดิ์ ประธานนักเรียน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาสภานักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ณ โรงแรมเดอะบริษาบีชรีสอร์ท เขาหลัก จังหวัดพังงา

h-new

readmore

h-activity

Prev Next Page:

readmore

h-student

readmore

 ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Kmail_logo

การพัฒนาโรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียง
ตัวอย่างการบริหารจัดการสถานศึกษา
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
สพม14
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หน่วยงานภายนอก

moe
obec
sesao14
logistics-supply-chain