• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

การประกวดหนังสั้น "แท็คทีมเด็กไทยถ่ายหนังสั้น ปี 9" หัวข้อ ภูเก็ตเมืองงาม

9 ก.ค. 59 ทีมนักเรียนหนังสั้นโรงเรียนกะทู้วิทยา เข้าร่วมประกวดหนังสั้น "แท็คทีมเด็กไทยถ่ายหนังสั้น ปี 9 " หัวข้อ ภูเก็ตเมืองงาน จัดโดยสมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต มีกิจกรรม workshop ณ โรงเรียนวิทยาสาธิด และจัดแข่งขันในวันนี้ ณ ลามไลน์ อเวนิว ภูเก็ต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัล Popula Vote 9 ปีต่อเนื่อง นำโดยนายเฉลิมพล มีดวง นางสาวสุภากาญจน์ รักษวงศ์ นางสาวภัทรมน อินไหม และว่าที่ ร.ต.ยุรนันท์ พันทา

h-new

Prev Next Page:
โรงเรียนกะทู้วิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ 9 "

7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนกะทู้วิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ 9 "ยลตลาด ชิมอาหาร เล่าขานเรื่องในทู" 7-9 ก.ค.60 ณ บริเวณถนนวิชิตสงคราม หน้า สนง.เทศบาลเมืองกะทู้ โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จะแสดงให้ลูกหลานชาวในทูได้ศึกษาความรู้มีการจำลองวิถีเมืองแห่งแร่, หมู่บ้านเหมืองแร่กะทู้, นิทรรศการภาพถ่ายเก่าเล่าอดีตวิถีชีวิตวัฒนธรรมกะทู้, การถ่ายภาพย้อนยุค กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน การแสดงรำวง การแข่งขันร่อนแร่ รวมทั้งการสาธิตวิถีชีวิตพื้นบ้านในอดีต เช่น การละเล่นสะบ้า จำลองร้านกาแฟโบราณ สาธิตการอยู่ไฟ สาธิตการไหว้พระอิ่มบุญ การทำขนมพื้นบ้าน...

Read more

readmore

h-activity

Prev Next Page:

readmore

h-student

readmore

 ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Kmail_logo

การพัฒนาโรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียง
ตัวอย่างการบริหารจัดการสถานศึกษา
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
สพม14
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หน่วยงานภายนอก

moe
obec
sesao14
logistics-supply-chain