• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

จัดกิจกรรม "ประชารัฐร่วมใจ ต้นภัยยาเสพติด" เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์

30 มิ.ย. 59 โรงเรียนกะทู้วิทยาจัดกิจกรรม "ประชารัฐร่วมใจ ต้นภัยยาเสพติด" เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์ นายสายันห์ ชนะชัยวงศ์ นายอำเภอกะทู้ เป็นประธานในพิธี ร่วมกันเทศบาลเมือง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร กะทู้ ,ป่าตอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ นายกสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนกะทู้วิทยา ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล กล่าวคำปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พิธีรับเงินขวัญถุงจากกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอกะทู้ มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ห้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดให้เยาวชนในอำเภอกะทู้ และพิธีลงนามข้อตกลงร่วมมือองค์กรต้นแบบ "ชมรม RSC ห่วงใยบุคลากร เครือข่ายผู้ปกครองและนักเรียน" เป็นแนวทางในการช่วยกันสอดส่องดูแลนักเรียน ซึ่งเป็นบุตรหลานของคนในชุมชนให้ห่างไกลจากอบายมุข

h-new

Prev Next Page:
โรงเรียนกะทู้วิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ 9 "

7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนกะทู้วิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ 9 "ยลตลาด ชิมอาหาร เล่าขานเรื่องในทู" 7-9 ก.ค.60 ณ บริเวณถนนวิชิตสงคราม หน้า สนง.เทศบาลเมืองกะทู้ โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จะแสดงให้ลูกหลานชาวในทูได้ศึกษาความรู้มีการจำลองวิถีเมืองแห่งแร่, หมู่บ้านเหมืองแร่กะทู้, นิทรรศการภาพถ่ายเก่าเล่าอดีตวิถีชีวิตวัฒนธรรมกะทู้, การถ่ายภาพย้อนยุค กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน การแสดงรำวง การแข่งขันร่อนแร่ รวมทั้งการสาธิตวิถีชีวิตพื้นบ้านในอดีต เช่น การละเล่นสะบ้า จำลองร้านกาแฟโบราณ สาธิตการอยู่ไฟ สาธิตการไหว้พระอิ่มบุญ การทำขนมพื้นบ้าน...

Read more

readmore

h-activity

Prev Next Page:

readmore

h-student

readmore


นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Kmail_logo

การพัฒนาโรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียง
ตัวอย่างการบริหารจัดการสถานศึกษา
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
สพม14
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หน่วยงานภายนอก

moe
obec
sesao14
logistics-supply-chain