• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

จัดกิจกรรม "ประชารัฐร่วมใจ ต้นภัยยาเสพติด" เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์

30 มิ.ย. 59 โรงเรียนกะทู้วิทยาจัดกิจกรรม "ประชารัฐร่วมใจ ต้นภัยยาเสพติด" เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์ นายสายันห์ ชนะชัยวงศ์ นายอำเภอกะทู้ เป็นประธานในพิธี ร่วมกันเทศบาลเมือง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร กะทู้ ,ป่าตอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ นายกสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนกะทู้วิทยา ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล กล่าวคำปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พิธีรับเงินขวัญถุงจากกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอกะทู้ มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ห้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดให้เยาวชนในอำเภอกะทู้ และพิธีลงนามข้อตกลงร่วมมือองค์กรต้นแบบ "ชมรม RSC ห่วงใยบุคลากร เครือข่ายผู้ปกครองและนักเรียน" เป็นแนวทางในการช่วยกันสอดส่องดูแลนักเรียน ซึ่งเป็นบุตรหลานของคนในชุมชนให้ห่างไกลจากอบายมุข

h-new

readmore

h-activity

Prev Next Page:

readmore

h-student

readmore

 ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Kmail_logo

การพัฒนาโรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียง
ตัวอย่างการบริหารจัดการสถานศึกษา
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
สพม14
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หน่วยงานภายนอก

moe
obec
sesao14
logistics-supply-chain