• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

ประชารัฐถวายความภักดี เทิดไท้องค์ราชัน เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี

24 มิ.ย. 59 อำเภอกะทู้ ร่วมกันโรงเรียนกะทู้วิทยา และการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จัดกิจกรรม "ประชารัฐถวายความภักดี เทิดไท้องค์ราชัน เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี " ได้รับเกี่ยรติจาก นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นายสายัณห์ ชนะชัยวงศ์ นายอำเภอกะทู้ ผู้กำกับสถานีตำรวจกะทู้ เทศบาลเมืองกะทู้ เทศบาลเมืองป่าตอง ชมรมคนรักในหลวง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง อำเภอกะทู้ ตัวแทนชุมชน และหน่วยงานภายในอำเภอกะทู้ ร่วมกันขับร้องบทเพลงภูมิแผ่นดินนวมินทร์มหาราชา เพลงต้นไม้ของพ่อ และร่วมกันปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อหลวง

h-new

readmore

h-activity

Prev Next Page:

readmore

h-student

readmore

 ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Kmail_logo

การพัฒนาโรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียง
ตัวอย่างการบริหารจัดการสถานศึกษา
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
สพม14
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หน่วยงานภายนอก

moe
obec
sesao14
logistics-supply-chain