• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

กิจกรรมค่ายยุวกาชาด

โรงเรียนกะทู้วิทยาได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่สมาชิกยุวกาชาดระดับ 3 ( ม. 1-3) จำนวน 104 คน ในวันเสาร์ที่ 11 และ 18 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา โดยได้เชิญหน่วยงานภายนอก 3 หน่วยงานให้ความรู้นักเรียน ด้านการกาชาด และสุขภาพความปลอดภัย ดังนี้ เหล่ากาชาดภูเก็ต เรื่อง การกาชาดและยุวกาชาด มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย วิทยาเขตภูเก็ต เรื่องการปฏิบัติตนและป้องกันอันตรายจากแก๊สหูงต้ม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ ครูยุวกาชาดส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ที่ถูกต้อง เช่น การออกกำลังกาย มารยาททางสังคม การแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กินดีไม่มีโรค ต่อด้วยกิจกรรมนันทนาการและ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยการเก็บกวาด สะพานลอยและเก็บ ขยะบริเวณว่าการอำเภอกะทู้ แนวยาวของถนนกะทู้ และ สองฝากถนนวิชิตสงครามหน้าโรงเรียน ผลการดำเนินงาน ทั้งครูและนักเรียนยุวกาชาดมีความรู้ด้านต่างๆ เพื่อสามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณตน 3 ข้อ ของยุวกาชาดต่อไป

h-new

Prev Next Page:
โรงเรียนกะทู้วิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ 9 "

7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนกะทู้วิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ 9 "ยลตลาด ชิมอาหาร เล่าขานเรื่องในทู" 7-9 ก.ค.60 ณ บริเวณถนนวิชิตสงคราม หน้า สนง.เทศบาลเมืองกะทู้ โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จะแสดงให้ลูกหลานชาวในทูได้ศึกษาความรู้มีการจำลองวิถีเมืองแห่งแร่, หมู่บ้านเหมืองแร่กะทู้, นิทรรศการภาพถ่ายเก่าเล่าอดีตวิถีชีวิตวัฒนธรรมกะทู้, การถ่ายภาพย้อนยุค กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน การแสดงรำวง การแข่งขันร่อนแร่ รวมทั้งการสาธิตวิถีชีวิตพื้นบ้านในอดีต เช่น การละเล่นสะบ้า จำลองร้านกาแฟโบราณ สาธิตการอยู่ไฟ สาธิตการไหว้พระอิ่มบุญ การทำขนมพื้นบ้าน...

Read more

readmore

h-activity

Prev Next Page:

readmore

h-student

readmore


นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Kmail_logo

การพัฒนาโรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียง
ตัวอย่างการบริหารจัดการสถานศึกษา
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
สพม14
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หน่วยงานภายนอก

moe
obec
sesao14
logistics-supply-chain