• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

วันที่ 16 มิ.ย. 59 ตัวแทนครูและนักเรียน โรงเรียนกะทู้วิทยา เข้าร่วมพิธีรับมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของชมรมคนรักในหลวง ณ วัดวิชิตสังฆาราม

วันที่ 16 มิ.ย. 59 ตัวแทนครูและนักเรียน โรงเรียนกะทู้วิทยา เข้าร่วมพิธีรับมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของชมรมคนรักในหลวง ณ วัดวิชิตสังฆาราม นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผุ้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อ นายอำเภอกะทู้ อำเภอเมือง และอำเภอถลาง ร่วมกับ ศูนย์ราชการภายในจังหวัดภูเก็ต และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

h-new

readmore

h-activity

Prev Next Page:

readmore

h-student

readmore

 ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Kmail_logo

การพัฒนาโรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียง
ตัวอย่างการบริหารจัดการสถานศึกษา
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
สพม14
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หน่วยงานภายนอก

moe
obec
sesao14
logistics-supply-chain