ภาพกิจกรรม

ประกวด To Be Number1 IDOL

🔵🔴29 มกราคม 2565 เมป่าย น.ส.สิริญวรีรัตน์ จันทร์เพ็ญ นักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกะทู้วิทยา เข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE I DOL รุ่นที่ 12 🌟🌟ณ ห้องประชุมสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โดยมีคุณครูปิยณัฐ เจริญพงศ์เป็นผู้ควบคุมดูแล

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่1/2565

🔵🔴29 มกราคม 2565 นายสนิท รอดเซ็น ผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยาร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกะทู้วิทยาผ่านระบบออนไลน์​ (Google Meets) ณ ห้องพอเพียงโรงเรียนกะทู้วิทยา🌐🌐

ก.ว.ร่วมแสดงความยินดีกับรองรุ่งนภา เลื่อมใส

🔵🔴25 ตุลาคม 2564 นายสนิท รอดเซ็น ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนกะทู้วิทยาร่วมแสดงความยินดีกับ🎉💐ครูรุ่งนภา เลื่อมใส ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งบรรจุเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต⚪🔵

ประกวดคลิป 🎬🎥"ภายใต้หัวข้อของดีประจำชุมชน" โครงการเพาะพันธ์ดี NT Youth Club

🔴🔵22 ตุลาคม 2564 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนกะทู้วิทยาในการเป็นตัวแทนจังหวัดภูเก็ตในการส่งคลิปเข้าประกวด 🎬🎥”ภายใต้หัวข้อของดีประจำชุมชน” โครงการเพาะพันธ์ดี NT Youth Club 💐🎉โดยนักเรียนได้รับรางวัลที่4 จากทั้งหมด 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ควบคุมโดยครูวีระชาติ ศรีนิล

Shaun Stenning ได้มอบถุงอุปโภคแก่นักเรียนโรงเรียนกะทู้วิทยา

16 ตุลาคม 2564 บริษัท 5 Star Marine โดยนาย Shaun Stenning ได้มอบถุงอุปโภคแก่นักเรียนโรงเรียนกะทู้วิทยา🥫🍚 โดยได้รับเกียรติจากนายสนิท รอดเซ็น ผู้อำนวยการโรงเรียนและท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นตัวแทนการมอบถึงอุปโภคแก่นักเรียนและผู้ปกครอง ณ หน้าห้องประชาสัมพันธ์

กิจกรรม "เอามื้อสามัคคี (ซอแรง)

13 ตุลาคม 2564 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยภริยา นายเรวัติ อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต นายไตรทิพย์ สกุลประดิษฐ์ นายอำเภอกะทู้ และนายสนิท รอดเซ็น ผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา พร้อมคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนฯและครูพาทำจากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามัน🌱🌲ร่วมกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี (ซอแรง) 🟡🟡เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โคก หนอง นา อารยเกษตร โรงเรียนกะทู้วิทยา

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เลื่อนวิทยฐานะ

11 ตุลาคม 2564 นายสมบัติ บุญช่วน ครูเอกภาษาไทยโรงเรียนกะทู้วิทยาเข้ารับการพิจารณาในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ โดยมีนายสนิท รอดเซ็น ผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา ครูน้ำทิพย์ มิตตะปิต หัวหน้าหมวดภาษาไทยโรงเรียนกะทู้วิทยาและครูสายชล จันทรกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมพิจารณาคุณสมบัติและผลงานต่างๆ ณ ห้องพอเพียงโรงเรียนกะทู้วิทยา

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

11 ตุลาคม 2564 นายสนิท รอดเซ็น ผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยาและคณะครูร่วมประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยของครูสหรัฐ แสงทองดี ครูหัทยา วุฒิประดิษฐ์ และครูศุภณัฐ ชยุตพงศ์พันธ์ ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องเกียรติยศโรงเรียนกะทู้วิทยา📙📗

นร.กะทู้วิทยาฉีดวัคซีน Pfizer เข็มแรก ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน

8 ตุลาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนกะทู้วิทยาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มแรก ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง

ร่วมกิจกรรมถือศีลกินผัก ประจำปี 2564 ณ เทศบาลเมืองกะทู้

5 ตุลาคม 2564 นายศุภกิจ ชำนาญกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยาและคุณครูรุ่งนภา เลื่อมใส เข้าร่วมกิจกรรมถือศีลกินผัก ประจำปี 2564 ณ เทศบาลเมืองกะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

ทีมภูเก็ตหยัดได้เข้ามาพ่นยาฆ่าเชื้อโครงการภูเก็ตปลอดเชื้อ COVID-19 หลังจากการสอบ กศน.กะทู้

5 ตุลาคม 2564 ทีมภูเก็ตหยัดได้เข้ามาพ่นยาฆ่าเชื้อโครงการภูเก็ตปลอดเชื้อ COVID-19 หลังจากการสอบ กศน.กะทู้ วันเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา ณ ตึก4 เพื่อเป็นไปตามมาตรการในการป้องกัน COVID-19

ทีมงานอารยเกษตรโรงเรียนกะทู้วิทยาร่วมประชุมหารือจัดกิจกรรมวันซอแรงอารยเกษตรทั่วประเทศ

3 ตุลาคม 2564 ทีมงานอารยเกษตรโรงเรียนกะทู้วิทยาร่วมประชุมหารือจัดกิจกรรมวันซอแรงอารยเกษตรทั่วประเทศ ในวันที่13 ตุลาคม2564 วันคล้ายวันสวรรคตในหลวงร.9 โดยหารือร่วมกับครูปฎิบัติการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามัน ณ โคก หนอง นา บริเวณด้านหลังโรงเรียนกะทู้วิทยา

อบรมหลักสูตรต้านทุจริตและประเมินความโปร่งใส (ITA)

3 ตุลาคม 2564 นายจักรพันธ์ อุดทะดาดวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา ครูเปียทิพย์ บุญแพง ครูวิโรจน์ ณ พัทลุง และครูวีระชาติ ศรีนิล เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตและประเมินความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา (ITA Online) ในรูปแบบออนไลน์ด้วย Google Meet จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

อบรมโครงการสร้างพื้นที่ปลอดภัย เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด

27-28 กันยายน 2564 งานป้องกันยาเสพติดโรงเรียนกะทู้วิทยาเข้าอบรมโครงการสร้างพื้นที่ปลอดภัย เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ด้วยระบบ Zoom Meeting ณ ห้องเกียรติยศโรงเรียนกะทู้วิทยา

รองผอ.เขตสพม.พงภกรน.เยี่ยมชมโครงการอารยเกษตร

23 กันยายน 2564 นายนริศธรณ์ เซ่งล้ำ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เข้าเยี่ยมชมโครงการอารยเกษตรจของโรงเรียนกะทู้วิทยา โดยมีนายสนิท รอดเซ็น ผู้อำนวยการโรงเรียน นายศุภกิจ ชำนาญกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูแกนนำอารยเกษตรพาชมพื้นที่โดยรอบของโครงการ

การอบรมอารยเกษตร หลักสูตร 10 วัน รุ่นที่1

13-22 กันยายน 2564 โรงเรียนกะทู้วิทยาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” สถานศึกษานำร่อง ระยะที่1 และระยะที่1 (เพิ่มเติม) หลักสูตร 10 วัน รุ่นที่1 (ออนไลน์-ออฟไลน์) ณ โรงเรียนกะทู้วิทยา

การนิเทศติดตามการยกระดับกคุณภาพการจัดการศึกษาฯ

22 กันยายน 2564 โรงเรียนกะทู้วิทยารับการนิเทศติดตามการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐานในสถานณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยระบบออนไลน์ ณ ห้องเกียรติยศโรงเรียนกะทู้วิทยา

มูลนิธิ GATE OF Football มอบถุงอาหารและอุปกรณ์การเรียน

21 กันยายน 2564 นายสนิท รอดเซ็น ผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยาเป็นตัวแทนของมูลนิธิ GATE OF FOOTBALL ⚽⚽มอบถุงอาหารและอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนจำนวน 8 คน ณ ห้องประชาสัมพันธ์โรงเรียนกะทู้วิทยา

ร่วมต้อนรับนางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

20 กันยายน 2564 นายสนิท รอดเซ็น ผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยาร่วมต้อนรับ💐🌹นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ณ สำนักงานเขตพื้นที่ฯ จ.พังงา

วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

18 กันยายน 2564 นางดวงพร กุลวรางกูร, น.ส.พฤกษา หนูเนื่อง และน.ส.เอริญญา มัจฉา ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ณ ห้องประชุมระเง็ง โรงเรียนวิชิตสงคราม จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

เพาะพันธุ์ดี NT_Youth_club

18 กันยายน 2564 งานประชาสัมพันธ์และระบบเครือข่ายนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 เข้าร่วมกิจกรรมเพาะพันธุ์ดี NT Youth club ด้วยระบบ Zoom Meeting โดยนักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอ&กราฟิก

โครงการ "เสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด"

18 กันยายน 2564 งานป้องกันยาเสพติดโรงเรียนกะทู้วิทยาจัดโครงการ “เสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” 🚭🚭 (พัฒนาทักษะทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี พิธีกร การเต้นและกีฬา) แก่นักเรียนต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ตด้วยระบบ Video conference& Youtube Live