Untitled Document


 

 
    ครูตุ้ม
User
Pass
  

 
 

Untitled Document

Untitled Document

Untitled Document

ประกาศ เรื่อง การยื่นซองประมูลขายอาหาร-เครื่องดื่ม โรงเรียนกะทู้วิทยา ประจำปีการศึกษา 2558     [ โดย ธุรการ ,  2 มี.ค. 2558]   

ประกาศการยื่นซองประมูลราคาการจัดทำอาหารโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนกะทู้วิทยา ประจำปีการศึกษา 2558     [ โดย ธุรการ ,  2 มี.ค. 2558]   

ด่วน!!! ประกาศผลการคัดเลือกประเภทโควต้า ระดับ ม. 1 และ ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร [ โดย วิชาการ ,  27 ก.พ. 2558]   

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปี่การศึกษา 2557 [ม.ปลาย] [ม.3] [ม.1-2] [ โดย วิชาการ ,  24 ก.พ. 2558]   

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์และเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร [ โดย อำนวยการ ,  11 ก.พ. 2558]   

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
1. ประเภทนักเรียนทั่วไป
ดาวน์โหลดเอกสาร
2. ประเภทโควต้า ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม 076-321311 [ โดย วิชาการ ,  14 ม.ค. 2558]   


Untitled Document
 

Untitled Document

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย    
27 กพ. 58 คณะครูและนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้เข้าเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.ขอนแก่น .....

การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้
25 กพ. 58 นักเรียนร่วมนำเสนอการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการโครงงานในกิจกรรมชุมนุม นักเรียนสร้างและออกแบบโครงงานด้วยตนเองพร้อมนำเสนอชิ้นงานท.....

โครงการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการศึกษา
22-23 ก.พ. 58 ผู้บริหาร ครูและนักเรียนแกนนำ ร่วมแสดงผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ในโครงการ ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา (ภาคใต้) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

ประเมินข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
30 ม.ค. 58 ผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา รับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา โดยมีผู้ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินหลายท.....

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด
29-31 มกราคม 58 ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่ายพักแรม มีกิจกรรมฐานผจญภัย ณ น้ำตกโตนไพร อุทยานลำรู่ อำเภอท้ายเมือง จังหวัดพังงา

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25