Untitled Document


 

 
    ครูตุ้ม
User
Pass
  

 
 

Untitled Document

Untitled Document

Untitled Document

ด่วน!!!!รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ติดต่อสอบถาม/สมัคร ได้ที่ห้องธุรการ โทร 076321311
[ โดย ธุรการ ,  4 เม.ย. 2557]   

ด่วน!!! โรงเรียนกะทู้วิทยาเปิดรับสมัครครูอัตราจ้างในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
1. ครูสอนวิชาคณิตศาตร์ จำนวน 1 อัตรา
2. ครูสอนวิชาสังคมศึกษาฯ จำนวน 1 อัตรา
3. ครูสอนวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
สนใจติดต่อสอบถาม/สมัคร ได้ที่ห้องวิชาการ โทร 076321311 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
[ โดย วิชาการ ,  1 เม.ย. 2557]   

เปิดรับสมัครนักเรียนระดับ ม.1 และ ม.4 รอบสอง วันที่ 2 - 4 เมษายน และสอบคัดเลือกในวันที่ 5 เมษายน 2557 [ โดย วิชาการ ,  1 เม.ย. 2557]   


Untitled Document

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2557
ดาวน์โหลดเอกสาร [ โดย วิชาการ ,  1 มี.ค. 2557]   

เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกคนรับทราบผลการเรียนของนักเรียนในปกครองของท่าน ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2556 ในวันอาทิตย์ ที่ 16 มีนาคม 2557
ดาวน์โหลดเอกสาร [ โดย งานทะเบียนวัดผล ,  28 ก.พ. 2557]   

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ตารางสอบ ระดับ ม.ต้น
ตารางสอบ ระดับ ม.ปลาย] [ โดย งานทะเบียน ,  28 ก.พ. 2557]   

โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปี 2557 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร [ โดย วิชาการ ,  12 ก.พ. 2557]   

โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปี 2557 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร [ โดย วิชาการ ,  12 ก.พ. 2557]   

ขอเชิญเที่ยวงาน "กีฬาพาเพลิน เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ" จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับเทศบาลเมืองกะทู้
14.00 น. เชียร์แข่งขันเดินวิ่ง ประกวดกองเชียร์
16.00 น. ชมฟรี คอนเสิร์ต พบกับสมาร์ท กฤษฎา พันช์ วรกาญ ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนกะทู้วิทยา
[ โดย กิจกรรม ,  6 ก.พ. 2557]   

ประกาศปิดเรียนภายใน วันที่ 30 - 31 มกราคม 2557 เนื่องในเทศกาลตรุษจีน โดยนักเรียนนำงานที่ได้รับมอบหมายไปทำช่วงปิดเรียน [ โดย วิชาการ ,  29 ม.ค. 2557]   

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 2 อยู่ค่ายพักแรม ในวันที่ 23-25 มกราคม 2557 ณ น้ำตกโตนไพร จังหวัดพังงา [ โดย วิชาการ ,  6 ม.ค. 2557]   

กำหนดการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลดตารางสอบ [ โดย วิชาการ ,  6 ม.ค. 2557]   

 

Untitled Document

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
โรงเรียนกะทู้วิทยา ร่วมจัดนิทรรศการ "แก้วิกฤติ ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง" ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2556
26 ก.พ. 57 โรงเรียนกะทู้วิทยาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ครู และนักเรียนที่จบการศึกษา บรรยากาศเป็นไปด้วยความซาบซิ้ง

โครงการกีฬาพาเพลิน เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ
วันศุกร์ที่ 7 ก.พ. 57 การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เทศบาลเมืองกะทู้ จัดงาน " กีฬาพาเพลิน เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ" โดยได้รับเกียรติจาก อดีต ส.ส.เรวัต อารีรอบ เป็นประธานในพิธี มีการแข่งขัน.....

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี
วันที่ 23 - 25 มกราคม 2557 ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 เข้าค่ายพักแรม ณ น้ำตกโตนไพร จังหวัดพังงา มีการจัดกิจกรรมฐานผจญภัย กิจกรรมฐานบุกเบิก กิจกรรมระเบีย.....

รับพรปีใหม่
ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2557 โดยคณะครู และนักเรียนได้รับคำอวยพรจากคุณชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ และคุณคำนึง สิงห์เอี่ยม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกะทู้ว.....

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15