Untitled Document


 

 
    ครูตุ้ม
User
Pass
  

 
 

Untitled Document

Untitled Document

Untitled Document

ด่วน!!!!
1. รับสมัครแม่บ้าน ดูแลความสะอาด 2 อัตรา
2. รับสมัครพนังานปฏิบัติการสามารถขับรถยนต์ในและต่างจังหวัดได้ 1 อัตรา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ครูอัครเทพ ลิมปานนท์ โทร 089-2909664
    [ โดย บริหารทั่วไป , วันนี้-เวลา 15:21 น.]   

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล แบบ ฟ1/ฟ2 ประจำปีงบประมาณ 2558 [ โดย อำนวยการ ,  18 มี.ค. 2558]   

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ (กรมพลศึกษา)ประจำปีงบประมาณ 2558 [ โดย อำนวยการ ,  18 มี.ค. 2558]   

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ โดย อำนวยการ ,  18 มี.ค. 2558]   

ประกาศการยื่นซองประมูลราคาการจัดทำอาหารโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนกะทู้วิทยา ประจำปีการศึกษา 2558 [ โดย ธุรการ ,  2 มี.ค. 2558]   

ด่วน!!! ประกาศผลการคัดเลือกประเภทโควต้า ระดับ ม. 1 และ ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร [ โดย วิชาการ ,  27 ก.พ. 2558]   

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
1. ประเภทนักเรียนทั่วไป
ดาวน์โหลดเอกสาร
2. ประเภทโควต้า ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม 076-321311 [ โดย วิชาการ ,  14 ม.ค. 2558]   


Untitled Document

ประกาศ เรื่อง การยื่นซองประมูลขายอาหาร-เครื่องดื่ม โรงเรียนกะทู้วิทยา ประจำปีการศึกษา 2558 [ โดย ธุรการ ,  2 มี.ค. 2558]   

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปี่การศึกษา 2557 [ม.ปลาย] [ม.3] [ม.1-2] [ โดย วิชาการ ,  24 ก.พ. 2558]   

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์และเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร [ โดย อำนวยการ ,  11 ก.พ. 2558]   

 

Untitled Document

กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
11-13 มี.ค. 58 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยมีทหารจากกองพลนาวิกโยธินจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมฝึกความมีระเบียบวินัย ความอดทน ความเสียสละ

กิจกรรมค่ายศุภนิมิตร
9 มี.ค. 58 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายศุภนิมิตร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติ การปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองที่ดีขอ.....

พิธีมอบประกาศนียบัตริจบการศึกษา
6 มี.ค. 58 โรงเรียนจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษา โดยมีกิจกรรมสานความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง กิจกรรมสร้างความประทับใจจากรุ่นน้องสู่รุ่นพี่

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย
27 กพ. 58 คณะครูและนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้เข้าเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.ขอนแก่น .....

การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้
25 กพ. 58 นักเรียนร่วมนำเสนอการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการโครงงานในกิจกรรมชุมนุม นักเรียนสร้างและออกแบบโครงงานด้วยตนเองพร้อมนำเสนอชิ้นงานท.....

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26